.

Một Ngày Tại Thư Viện Trò Chơi

50%
Một Ngày Tại Thư ViệnMô Tả: Một Ngày Tại Thư Viện game Chạy một thư viện không phải là một công việc đơn giản như nó trông giống như. Dường như một số punks đang lạm dụng kết nối wi-fi của thư viện và đang làm tất cả mọi thứ nhưng học hoặc đọc sách. Công việc của bạn là để dạy cho họ một bài học và làm cho các thư viện là một nơi của sự khôn ngoan và cô đơn.