.

Alfajores Trò Chơi

50%
AlfajoresMô Tả: Alfajores game Mẹ là đi mua sắm cho các cửa hàng tạp hóa! Những trẻ em đang ở nhà và họ đang đói! Họ muốn gì hơn là để có được bàn tay của họ trên một số Alfajores. Vì vậy, họ đang lấy vấn đề vào tay của riêng mình và tìm ra các thành phần ở nhà để làm cho Alfajores mình! Tham gia cùng họ và giúp họ đọc thông qua danh sách thành phần và làm cho các Alfajores. Khi vui vẻ đầy trò chơi bắt đầu nấu ăn bạn bắt đầu bằng cách đặt các thành phần mà họ thuộc về. Các chi tiết của bếp là tuyệt vời và bạn được tự do để làm như vậy nhiều! Làm việc tại tốc độ của riêng bạn và thưởng thức nấu ăn! Cẩn thận nơi mà bạn đặt những thứ, bởi vì bạn có thể kiếm được điểm cho công việc tuyệt vời của bạn! Một trò chơi tuyệt vời cho trẻ em!