.

Angry Birds Ultimate Battle Trò Chơi

83%
Angry Birds Ultimate BattleMô Tả: Angry Birds Ultimate Battle game Vua lợn cái ác và quân đội của ông đã lấy Bird's Nest, bây giờ giúp các con chim màu đỏ để tìm bạn bè của mình và truy cập tấn công! Trên mỗi cấp chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu những con lợn và đánh bại họ với các mục tiêu và chiến lược của bạn, thúc đẩy thông qua các lịch sử và đối mặt với ác vua để khôi phục lại tổ!