.

Anna Thực Nấu Ăn Trò Chơi

50%
Anna Thực Nấu ĂnMô Tả: Anna Thực Nấu Ăn game Kiểm soát trong nhà bếp với Anna nấu ăn thực sự! Mô phỏng thực tế nấu ăn như bạn chop thành phần của bạn, đặt chúng trong các dụng cụ nấu ăn đúng và tìm hiểu để xử lý các thành phần. Một trò chơi tuyệt vời cho trẻ em những người thực sự muốn nhận được vào nấu ăn một ngày nào đó!