.

Bé Barbie Cake Bất Ngờ Trò Chơi

60%
Bé Barbie Cake Bất NgờMô Tả: Bé Barbie Cake Bất Ngờ game Bé Barbie muốn gây bất ngờ mẹ nó với một chiếc bánh sinh nhật đặc biệt! Giúp cô trong cửa hàng tạp hóa để mua các thành phần đúng để làm cho bánh đặc biệt của cô! Sau đó giúp cô bake nó! Mẹ của cô sẽ yêu bạn và em bé Barbie có trong cửa hàng cho cô ấy!