.

Nướng Ziti Trò Chơi

80%
Nướng ZitiMô Tả: Nướng Ziti game Đồng hồ ticking! Những trẻ em đang đói! Giúp granny chuẩn bị của cô Ziti nướng ngon trước khi hết thời gian để hoàn thành trò chơi! Trẻ em sẽ thích những gì bạn và granny có trong cửa hàng cho họ trong vui vẻ đầy trò chơi nấu ăn!