.

Batman Thành Phố Gotham Cao Điểm Trò Chơi

71%
Batman Thành Phố Gotham Cao ĐiểmMô Tả: Batman Thành Phố Gotham Cao Điểm game Đây là một trò chơi tốt đẹp cho những người như Batman. Giúp Batman để tiêu diệt kẻ thù của mình. Chơi các trò chơi bằng cách sử dụng các phím mũi tên, thanh không gian và 1, 2, 3 phím.