.

Baymax Go Phiêu Lưu Trò Chơi

17%
Baymax Go Phiêu LưuMô Tả: Baymax Go Phiêu Lưu game Chính anh hùng mất một chip từ người bạn tốt nhất của ông, Baymax robot. Cùng nhau, họ cần phải đi qua đường hầm kỹ thuật số và tương lai mê cung để thu thập càng nhiều điểm càng tốt. Được nhận thức! Kẻ thù và những sinh vật nguy hiểm luôn luôn ở gần đó và sẵn sàng để làm hỏng nhiệm vụ.