.

Biometal Trò Chơi

67%
BiometalMô Tả: Biometal game Nhân vật của bạn là một nạn nhân của một thử nghiệm bạo lực được sức mạnh siêu nhiên và khả năng. Giúp anh ta thoát khỏi phòng thí nghiệm và tìm ra ai đã làm điều đó với anh ta. Hãy sẵn sàng để tiết lộ bí mật đáng sợ và chiến đấu với người đột biến và các nhà khoa học điên!