.

Bob Cướp 2 Trò Chơi

60%
Bob Cướp 2Mô Tả: Bob Cướp 2 game Khi Bob cướp quản lý để ngăn chặn tất cả thảm họa diễn ra ở thành phố, ông chuẩn bị có phần còn lại. Nhưng ông là một lần nữa cách tắt đánh dấu! Mới nguy hiểm đang đến, và mọi người cần anh hùng không biết của họ để giúp đỡ một lần nữa. Tìm kiếm các mối đe dọa mới và sử dụng trí thông minh của bạn để chiến đấu với cái ác.