.

Candy Crush Saga Trò Chơi

80%
Candy Crush SagaMô Tả: Candy Crush Saga game Candy Crush Saga là một game mà bạn cần phải phù hợp với cùng một loại bánh kẹo để được nhiều điểm hơn. Âm thanh đơn giản, nhưng thanh toán bù trừ mức độ khác nhau đòi hỏi phải nhanh chóng tư duy, trí tuệ và trên tất cả, thực hành. Chỉ không cho lên sau lần thử đầu tiên.