.

Castellan Trò Chơi

67%
CastellanMô Tả: Castellan game Công việc của bạn là để ánh sáng tất cả các ngọn đuốc trong lâu đài để có được một chìa khóa. Sử dụng chìa khóa để mở cánh cửa và hoàn thành mỗi cấp độ. Tuy nhiên, khi bạn hoàn thành mỗi cấp độ, nguy hiểm hơn mọi thứ xuất hiện rằng có thể giết chết bạn. Bạn có đến công việc không?