.

Demologic Trò Chơi

50%
DemologicMô Tả: Demologic game Sử dụng logic của bạn và sử dụng bộ não của bạn, nhưng làm cho nó funny khi phá hủy! Trên mỗi cấp ra làm thế nào để phá vỡ với phá hủy xe tải của bạn, các hộp gỗ bàn và để làm cho các đối tượng màu đỏ glowed nhấn glowed chàng đỏ, nếm thử những thách thức khác nhau và cố gắng hoàn thành tất cả các cấp.