.

Failman Người Đàn Ông Đã Không Thành Công Trò Chơi

50%
Failman Người Đàn Ông Đã Không Thành CôngMô Tả: Failman Người Đàn Ông Đã Không Thành Công game Failman là một siêu anh hùng mà tất cả chúng ta không muốn trong cuộc sống của chúng tôi. Lúc đầu nó có vẻ như anh ta đang làm đúng, nhưng cuối cùng ông đã làm lộn xộn thêm hơn ông đã giúp. Tương tác với môi trường như vậy Failman có thể làm công việc của mình và làm cho thế giới một nơi tồi tệ hơn cho tất cả.