.

Có Được Những Đồ Chơi Trò Chơi

50%
Có Được Những Đồ ChơiMô Tả: Có Được Những Đồ Chơi game Bạn có nhớ những máy khe cắm tốt cũ nơi bạn có thể nhận được một món đồ chơi từ? Tại sao không lặp đi lặp lại một lần nữa, nhưng trực tuyến? Chọn đồ chơi càng nhiều càng tốt trong thời gian thời gian nhất định, và đạt được điểm. Và hãy nhớ rằng số lượng các nỗ lực được giới hạn.