.

Xe Tải Đào Mộ Trò Chơi

50%
Xe Tải Đào MộMô Tả: Xe Tải Đào Mộ game Chết tăng, và đào mộ quá! Khi zombie awakes, xe đào mộ sẽ lây lan kinh dị và điên rồ, trên mỗi cấp độ hoàn thành khóa học phức tạp và khó hiểu trong khi bạn làm số flips, yêu cầu, lây lan chứng điên cuồng bắt tốc độ lớn và không khí lớn với potions slim bạn sẽ tìm thấy trong con đường của bạn.