.

Helly Có Trò Chơi

67%
Helly CóMô Tả: Helly Có game Chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng chứng điên cuồng điên và ngọt, trộn lẫn với trả thù! Mỗi cấp có hướng dẫn trực thăng chiến đấu của bạn thông qua mức độ, tránh các chướng ngại vật, tránh phá hoại nó, hoặc sẽ phát nổ trong không khí, tiêu diệt kẻ thù của bạn và các rào cản nhanh như bạn có thể tiếp cận theo lối ra để nói? Helly Yeah!?