.

Đua Xe Kem Trò Chơi

50%
Đua Xe KemMô Tả: Đua Xe Kem game Đây là một loại trò chơi xe hơi trong trò chơi này bạn phải lái xe tuyệt vời của bạn quá nhanh mà bạn có thể sử dụng phím mũi tên và cũng có thể sử dụng turbo bằng cách nhấn Z khi bạn lái xe một chiếc xe nếu bạn nhận được một loại vũ khí bạn có thể chữa cháy bằng cách nhấn thanh không gian nhưng bạn có để thu thập các ammos. Thưởng thức các trò chơi.