.

Jelly Xe Tải Trò Chơi

98%
Jelly Xe TảiMô Tả: Jelly Xe Tải game Trong một thế giới đầy màu sắc và yên bình thạch, một chiếc xe tải nhỏ màu đỏ muốn đá! Trên mỗi cấp độ, hoàn thành khóa học nhanh như bạn có thể. Sử dụng các đối tượng thạch để tránh chướng ngại vật và rõ ràng mức độ, tận hưởng thế giới thạch tuyệt vời này và hoàn thành tất cả các cấp!