.

Mini Tàu Điều Khiển Trò Chơi

75%
Mini Tàu Điều KhiểnMô Tả: Mini Tàu Điều Khiển game Bạn là một trình điều khiển mini tàu và công việc của bạn là để lái xe một cách an toàn một chuyến tàu mini. Kiểm tra kỹ năng quản lý của bạn và chọn các bài hát đúng để hoàn thành mỗi cấp độ. Trong khi bạn làm điều đó, thưởng thức âm nhạc tốt đẹp trong nền chắc chắn sẽ giữ cho bạn chơi nhiều hơn và nhiều hơn nữa.