.

Newbie Knight Trò Chơi

50%
Newbie KnightMô Tả: Newbie Knight game Newbie's yêu công Chúa đã bị bắt cóc bởi những con quái vật đáng sợ và bị giam giữ trong lâu đài cổ. Nhưng Hiệp sĩ dũng cảm giục để cứu cô và để chứng minh tình cảm của mình. Giúp anh ta để thực hiện theo cách của mình thông qua các khu rừng và thiết lập công chúa miễn phí.