.

Không Có Thời Gian Để Giải Thích 2 Trò Chơi

33%
Không Có Thời Gian Để Giải Thích 2Mô Tả: Không Có Thời Gian Để Giải Thích 2 game Anh hùng của bạn là một người bình thường gặp mình từ tương lai. Có là không có thời gian để giải thích, bạn chỉ cần làm theo anh ta để hiểu những gì đang xảy ra. Chạy nhanh và sử dụng blaster mới để thực hiện theo cách của bạn.