.

Pac Minions Trò Chơi

75%
Pac MinionsMô Tả: Pac Minions game Pacman là một trong những trò chơi phổ biến nhất, và bạn có một cơ hội để chơi một lần nữa. Quy tắc và mê cung giống nhau, nhưng thời gian này bạn cần phải tiết kiệm một minion từ đói jellyfishes bốn. Vượt qua tất cả các con đường, và đừng để họ bắt bạn!