.

Panda Vs Zombie Trò Chơi

50%
Panda Vs ZombieMô Tả: Panda Vs Zombie game Một khối lượng lớn của zombies được gần hơn và gần gũi hơn với một ngôi làng yên bình, và Kung Fu Panda là người duy nhất có thể giúp đỡ. Sử dụng tất cả các thủ thuật cho thấy, giáo viên của bạn và ngăn ngừa thảm họa. Quân đội là rất lớn, nhưng Po có các siêu cường để đánh bại tất cả.