.

Pestilence Z Tập 1 Trò Chơi

50%
Pestilence Z Tập 1Mô Tả: Pestilence Z Tập 1 game Zombie apocalypse đã lan rộng trên toàn thế giới, và bây giờ bạn và nhóm của bạn có để tồn tại và bảo vệ mình bằng cách sử dụng bất kỳ phương tiện sẵn có. Chọn một nhân vật và hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau: tìm thấy tài nguyên, chiến đấu và khám phá các địa điểm mới để ẩn. Một âm mưu khủng khiếp gripping!