.

Nhấc Xe Tải Đậu Xe Trò Chơi

91%
Nhấc Xe Tải Đậu XeMô Tả: Nhấc Xe Tải Đậu Xe game Đây là một trò chơi mà bạn cần phải đậu xe của bạn một cách chính xác như bạn có thể. Lái xe một lựa chọn lên các xe tải qua các mess bãi đậu xe, tránh va chạm vào xe ô tô và các đối tượng khác, và không làm chậm? thời gian để hoàn thành nhiệm vụ được giới hạn.