.

Cướp Biển Chạy Trò Chơi

75%
Cướp Biển ChạyMô Tả: Cướp Biển Chạy game Anh hùng của bạn là một cướp biển trẻ tuổi người lấy trộm của thuyền trưởng kho tàng ngực. Ông được xác định để làm cho nó trở lại, và bạn phải chạy để tiết kiệm cuộc sống của bạn. Hãy cẩn thận: hòn đảo hoang vắng là đầy đủ các mối nguy hiểm, và con vẹt của thuyền trưởng là sau bạn bằng bom!