.

Máy Bay Trả Thù Trò Chơi

50%
Máy Bay Trả ThùMô Tả: Máy Bay Trả Thù game họ đã tấn công chúng tôi, bây giờ nó là thời gian để trả thù! Sân bay và tìm kiếm cho kẻ thù của bạn, sau đó khóa mục tiêu và bắn để đưa họ xuống, trên mỗi cấp độ tiêu diệt số tiền yêu cầu của kẻ thù để tạm ứng, nhưng hãy cẩn thận, đồng minh của bạn đang ở trên sân bay quá, nếu bạn đưa họ xuống, các nhiệm vụ không được thực hiện!