.

Cảnh Sát Đuổi Theo Cuộc Đàn Áp Trò Chơi

50%
Cảnh Sát Đuổi Theo Cuộc Đàn ÁpMô Tả: Cảnh Sát Đuổi Theo Cuộc Đàn Áp game Bạn chơi cho một cảnh sát, người chỉ bắt đầu sự nghiệp của mình, và muốn làm tốt nhất của mình để nhận được đẩy mạnh và đạt được phần thưởng. Bắt kẻ trộm, ngăn ngừa tội phạm và tiết kiệm thành phố này từ rất nhiều đồ khốn. Sử dụng các kỹ năng lái xe và bắn súng của bạn để hoàn thành nhiệm vụ thú vị khác nhau.