.

Khoai Tây Tàu Khu Trục Trò Chơi

50%
Khoai Tây Tàu Khu TrụcMô Tả: Khoai Tây Tàu Khu Trục game Bạn chơi cho một khoai tây giết chết tất cả mọi thứ trên đường đi của nó, cố gắng để làm cho thế giới minimalistic. Tham gia vào bầu khí quyển của 8-bit trò chơi và hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau. Đây là một trò chơi chạy và bắn cổ điển mà sẽ giúp bạn vượt qua một hay hai giờ.