.

Root Diễn Viên Đóng Thế Trò Chơi

50%
Root Diễn Viên Đóng ThếMô Tả: Root Diễn Viên Đóng Thế game Lái xe một chiếc xe tải ở cường độ cao 10 cấp và nhận được cờ để hoàn thành cấp. Lái xe chưa bao giờ là thêm vui vẻ hơn trong gốc Stunt. Nhưng hãy nhớ rằng, thực hành làm cho hoàn hảo và bạn không nên bỏ lần đầu tiên bạn không hoàn thành một cấp độ.