.

Gỉ Tay Đua Trò Chơi

50%
Gỉ Tay ĐuaMô Tả: Gỉ Tay Đua game Chuẩn bị sẵn sàng để cho chạy adrenaline thông qua cơ thể của bạn, hãy sẵn sàng để là một tay đua gỉ, trên mỗi cấp độ, cố gắng hoàn thành các khóa học stunt nhanh như bạn có thể, trong khi thực hiện yêu cầu số trở lại flips để rõ ràng cấp nhưng phải cẩn thận, tránh flipping xuống hoặc rơi vào các lỗ hoặc trò chơi của bạn sẽ kết thúc!