.

Xe Taxi Trò Chơi

50%
Xe TaxiMô Tả: Xe Taxi game Showoff kỹ năng lái xe của bạn xe taxi dịch vụ, đưa suv của bạn, chọn lên một khách hàng và sẵn sàng để đưa ông ta đến đích của mình nhanh nhất có thể, nhưng nó sẽ không được dễ dàng, nó sẽ là rất nhiều trở ngại mà bạn sẽ cần phải sắp xếp và tránh flipping xuống để thực hiện quyền công việc của bạn!