.

Nhiệm Vụ Ufo Trò Chơi

50%
Nhiệm Vụ UfoMô Tả: Nhiệm Vụ Ufo game Một vật thể bay không xác định xuất hiện trong bầu trời đêm trên ngôi làng. Giúp nó để ở lại trong tình trạng lấp lửng và đừng để bất cứ ai để tiêu diệt các tàu vũ trụ của bạn. Hành tinh trái đất là thù địch hơn anh hùng của bạn nghĩ rằng, vì vậy hãy cẩn thận: nguy hiểm tất cả xung quanh!