.

Vex 2 Trò Chơi

50%
Vex 2Mô Tả: Vex 2 game Phiên bản thứ hai của Vex mang đến cho bạn rất nhiều trở ngại để hoàn thành! Chọn mức độ của bạn và thực hiện theo cách của bạn thông qua các giai đoạn cho đến khi bạn hoàn thành trò chơi! Nó là một thách thức! Gai vẫn là kẻ thù của bạn! Rất nhiều hành động trong trò chơi này!