.

Volt Trò Chơi

50%
VoltMô Tả: Volt game Với một cảm giác oldschool Volt là một thách thức lớn cho các game thủ ở mọi lứa tuổi! Như một volt điện bạn đi du lịch thông qua các giai đoạn thu thập các miếng nhỏ điện để giữ còn sống! Nếu bạn chạy ra khỏi năng lượng bạn thất bại và phải bắt đầu ở cấp độ lại một lần nữa! Các đồ họa sẽ mang lại hòa bình cho tâm trí của bạn như nó sẽ đưa bạn trở lại!