.

Wheely 2 Trò Chơi

75%
Wheely 2Mô Tả: Wheely 2 game Chiếc xe màu đỏ nhỏ Wheely nó có trong tình yêu với xe màu hồng dễ thương, nhưng thật không may, cô còn đại lý xe wheely bây giờ chỉ có thể suy nghĩ về theo dõi của mình và gặp gỡ với cô ấy một lần nữa, bạn có thể giúp anh ta? Trên mỗi cấp ra làm thế nào để rõ ràng là con đường cho wheely, tương tác với các kịch bản và tìm cách để rõ ràng mức độ, bạn có thông minh và đủ can đảm để làm cho có thể cho wheely đáp ứng lại xe màu hồng dễ thương?