.

Wheely Trò Chơi

64%
WheelyMô Tả: Wheely game Wheely là một chiếc xe màu đỏ buồn không ai muốn mua. Giúp anh ta nhận được để cuộc đua, vì vậy ông có thể chứng minh ông là một chiếc xe tốt! Hướng dẫn wheely chiếc xe màu đỏ từ việc bắt đầu điểm vùng mục tiêu mà không có bất kỳ slipups! Đó là một chút của một thách thức cho chắc chắn! Vì vậy khóa lên và đưa Wheely an toàn nơi mà ông cần phải! Một thách thức lớn mà ai cũng có thể thưởng thức!