.

Mùa Đông Xe Tăng Tấn Công Trò Chơi

50%
Mùa Đông Xe Tăng Tấn CôngMô Tả: Mùa Đông Xe Tăng Tấn Công game Mùa đông đã xảy ra! Nhưng bạn vẫn còn có rất nhiều việc phải làm! Nhận được trong xe tăng và hướng dẫn theo cách của bạn thông qua các giai đoạn! Lấy mục tiêu và thổi lên bất cứ điều gì trong con đường của bạn có thể làm chậm bạn xuống như hộp và đá lớn! A great trò chơi flash cho chắc chắn!