.

Zombie Dominion Trò Chơi

50%
Zombie DominionMô Tả: Zombie Dominion game Làm thế nào bạn sẽ tồn tại này Zombie shoot em' up? Với một chiếc xe tăng! Hành trình xung quanh và thổi lên thịt ăn những con quái vật, xem ra cho những người có súng! Khai thác và thu thập tất cả các huy chương ở mỗi cấp độ để hoàn thành trò chơi!