.

Tình Hình Zombie Trò Chơi

25%
Tình Hình ZombieMô Tả: Tình Hình Zombie game Hiện đã có một unleash thịt ăn thây ma! Làm thế nào bạn sẽ tồn tại cuộc xâm lược zombie? Rất nhiều đạn! Chấp nhận thách thức này và chiến đấu theo cách của bạn thông qua các cấp độ như tấn thây ma đuổi theo bạn! Hy vọng duy nhất là để tồn tại!