.

Zombie Đào Tạo Trò Chơi

75%
Zombie Đào TạoMô Tả: Zombie Đào Tạo game Một niềm vui trò chơi mà lá bạn nối! Như bạn trước thông qua các cấp đào tạo tiếp tục trên! Khi nó dừng lại được chuẩn bị sẵn sàng! Thây ma và các sinh vật khác tấn công, chọn vũ khí của bạn và tồn tại! Kiếm được đô la trò chơi và mua các khẩu pháo mới để thúc đẩy hơn nữa thông qua các trò chơi với một trải nghiệm mới!