.

Chế Độ Zombie Trò Chơi

50%
Chế Độ ZombieMô Tả: Chế Độ Zombie game Người dân của trái đất đã bị biến thành xác thịt ăn thây ma! Cách duy nhất để ngăn chặn nó và thay đổi những thứ trở lại bình thường là thực hiện theo cách của bạn thông qua các cấp độ và vụ nổ tất cả đều trở lại bình thường với pháo của bạn! Một niềm vui rất trò chơi bất cứ ai có thể tận hưởng!