.

Zombocalypse Trò Chơi

67%
ZombocalypseMô Tả: Zombocalypse game Đối tượng của trò chơi là sự sống còn! Zombie giữ đến và bạn phải sử dụng vũ khí của bạn để tồn tại! Đạt được điểm cho giết chết và giết combo! Sử dụng súng hoặc blade của bạn! Một niềm vui trò chơi mà ai cũng có thể thưởng thức trong thời gian rảnh rỗi của họ. Chơi Zombocalypse hôm nay!