.

Gấu Trúc 3 Trò Chơi

50%
Gấu Trúc 3Mô Tả: Gấu Trúc 3 game Anh chơi cho ba con gấu panda cần để thoát khỏi cướp biển người giữ họ bị giam giữ và đi qua rừng rừng đầy bí ẩn và nguy hiểm. Chướng ngại vật và kẻ thù là tất cả xung quanh, nhưng gấu trúc thông minh sẽ luôn luôn tìm cách ra!