.

Batman Tuổi Băng Trò Chơi

25%
Batman Tuổi BăngMô Tả: Batman Tuổi Băng game Gotham thành phố khí hậu đã được thay đổi và thành phố it's đóng băng trong ngày! Hướng dẫn Batman để tìm ra ai là đằng sau mess này, khám phá các cấp, tiêu diệt kẻ thù và mối đe dọa, hành động, một số thiết bị chuyển mạch và tiếp tục tiến mà không mất tất cả cuộc sống của bạn để đánh bại cấp. Tiếp tục đi sâu hơn vào lịch sử, đối đầu với những gã phía sau sự đóng băng và ngăn ngừa Gotham thành phố tham gia vào một tuổi băng mới!