.

Quan Hệ Nhân Quả Pirate Tàu Trò Chơi

50%
Quan Hệ Nhân Quả Pirate TàuMô Tả: Quan Hệ Nhân Quả Pirate Tàu game Quan hệ nhân quả mang lại cho các trò chơi cùng một thích hợp, cụ thể là các tàu cướp biển. Có Polly muốn một cracker hay không, nó vào bạn để tìm ra những gì cần phải làm để chăm sóc của cướp biển stickmen trên bảng. Quy tắc tương tự áp dụng như trong các phiên bản trước của nhân quả.