.

Kung Fu Grandpa Trò Chơi

40%
Kung Fu GrandpaMô Tả: Kung Fu Grandpa game Một ngày, ông nội bị mệt mỏi của scumbags xung quanh và quyết định để trả thù! Ông đi ra ngoài trên đường phố và cho thấy người thầy kung fu, khéo léo nhất. Đấm, đá, nhảy và xoay trong không khí? giúp kung fu grandpa để trừng phạt bastards!