.

Kung Fu Panda Enter The Dragon Trò Chơi

50%
Kung Fu Panda Enter The DragonMô Tả: Kung Fu Panda Enter The Dragon game Huyền thoại Kung Fu Panda có một nhiệm vụ khó khăn để hoàn thành. Bây giờ, bạn cần phải chạy ra khỏi một con rồng đang bay lớn. Nhanh như bạn có thể, nhưng ở lại cẩn thận: con đường là đầy đủ của những trở ngại và nguy hiểm. Và đừng quên để thu thập tiền thưởng.