.

Máy Bay Tiêm Kích Hải Quân Trò Chơi

50%
Máy Bay Tiêm Kích Hải QuânMô Tả: Máy Bay Tiêm Kích Hải Quân game Trong trò chơi này bạn là một thí điểm Mỹ bạn có để tiêu diệt kẻ thù bạn có thể kiểm soát máy bay của bạn bằng cách sử dụng chuột và cũng có thể bắn bạn có thể sử dụng nút bên phải của chuột trong khi bạn chơi bạn có để thu thập các bộ y tế, nó sẽ giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ. Thưởng thức các trò chơi.